LOGO for printing.

Skyd genvej til succes - Det er helt frivilligt

Frivilligcitat

Pludselig er vi over 20.000 mennesker. Selv vejret er med os.
Laura, frivillig i Danske Studerendes Fællesråd

Om typerne

Heart Helper – den forstående

Heart HelperDu er god til at lytte til mennesker. Du er tålmodig, nysgerrig og skaber tillid. Det er vigtigt, at det frivillige arbejde giver mening for dig som menneske.

Når der er brug for en rådgiver eller én der lytter, så melder du dig gerne. Du har overskud, og det vil du gerne dele med andre. Når udsatte børn har brug for en voksen eller et afbræk i hverdagen – så er det også et job for dig.

Denne type frivilligjob passer måske til dig:

 • Rådgiver for tidligere stofmisbrugere
 • Samaritervagt
 • Træningsinstruktør til pensionister
 • Badmintontræner for udsatte unge
 • It-underviser til udviklingshæmmede
 • Chatvejleder
 • Børnepasser for enlige mødre
 • Medhjælper på kvindekrisecenter
 • Besøgsven til psykisk syge

Søg efter frivilligjob her


Super Supporter – den praktiske

Supper SupportDu elsker at systematisere, ordne, have overblik. Du tager ansvar og kan lide at få tingene til at ske. For dig handler det frivillige arbejde om at gøre en forskel og være en del af et fællesskab.

Du er en af dem, som gerne tager slæbet med at få de frivillige aktiviteter til at fungere – også selv om det nogle gange involverer rutinepræget arbejde. Mangler der en kasserer eller en receptionist – eller skal der pakkes konvolutter, indsamles penge, tages telefoner, ryddes ud eller ryddes op, så melder du dig gerne.

Denne type frivilligjob passer måske til dig:

 • Butiksassistent i velgørenhedsbutik
 • Udstillingsarrangør
 • Assistenttræner for basketball U12 drenge
 • Lejrskolekoordinator
 • Researcher
 • Klubkasserer
 • Sygehusbesøgsven
 • Madmor eller madfar til cafe
 • Administrationsassistent
 • Kasserer
 • Receptionist
 • Tøindsamler

Søg efter frivilligjob her


Outgoing Organizer – den udadvendte

Outgoing OrganizerDu elsker at tale med mennesker, holde oplæg, få nye venner. Besøg på skoler, foredrag også om svære eller pinlige emner, ja så er du bare på. For dig skal frivilligt arbejde være ude blandt mennesker.

Du tager også gerne opgaven på dig, hvis der skal rekrutteres nye medlemmer; om det er på hovedgaden, til rekrutteringsmøder eller på introduktionskursus. Du stiller gerne op til forskellige PR-aktiviteter, der skal sikre god omtale eller skaffe flere medlemmer til din organisation.

Denne type frivilligjob passer måske til dig:

 • PR-ansvarlig
 • Event-mager
 • Økonomimanager
 • Landsstævnekoordinator
 • Kommunikationsrådgiver
 • Event-fotograf
 • Kampsportstræner
 • Styregruppemedlem
 • Aktivitetsansvarlig
 • Web-redaktør
 • Foredragsholder
 • Svømmetræner for etniske minoriteter
 • Bestyrelsesmedlem
 • Fundraiser

Søg efter frivilligjob her


Kids’ Coach – teambuilderen

Kids CoachDu elsker at få folk til at spille sammen i en gruppe, vokse, blive bedre. For dig er samarbejdet det vigtigste. Du er en teambuilder og for dig handler frivilligt arbejde om at have det sjovt, mens du lærer fra dig.

Du brænder selv for det, du lærer fra dig – om det er sport, rollespil eller et fagligt emne. Måske gør du det mest, fordi du selv har det skægt imens, og fordi ungerne vokser, lærer og har det sjovt. Og har glæde af din indsats. Det giver dig et kick at bruge dine evner og din tid på børn, der har særligt brug for det.

Denne type frivilligjob passer måske til dig:

 • Projektleder til Kæledyrskørekortet
 • Håndboldtræner for U11 piger
 • Koordinator af børneshow for udsatte børn
 • Skoleskakinstruktør
 • Støtteperson til uledsagede flygtningebørn
 • Projektleder i lektiecafe
 • Børneklublærer
 • Fodboldtræner til handicapidræt
 • Pigeklub-leder
 • Antimobbe-underviser

Søg efter frivilligjob her


Opinion Fighter – aktivisten

Opinion FighterDu er skarp og velformuleret, elsker at diskutere. Du interesserer dig for samfundet omkring dig. Du tror på det, du involverer dig i. Frivilligt arbejde handler for dig om meninger og mod til at lære af hinanden.

For dig er debatten vigtig, fordi den bringer nye erkendelser, og fordi I lærer af hinanden. Du bruger gerne weekenden på bestyrelsesmøder i den lokale forening – og giver gerne et nap med årsberetningen eller femårsstrategien. Du står også gerne for PR: Skrive foldere, kontakte journalister – det er dig.

Denne type frivilligjob passer måske til dig:

 • Rådgiver for børn og unge på asylcenter
 • Medlem af idræts- og sundhedsudvalgets styregruppe
 • Frivillig bisidder
 • Fundraiser
 • PR-koordinator
 • Arrangør af klimadebat
 • Minoritetskonsulent
 • Leder af handicapidræt
 • Arrangør af pårørendeaftener
 • Assistent i u-landsbutik
 • Journalist på medlemsblad

Søg efter frivilligjob her


Adventurer – den internationale

AdventurerDu interesserer dig for andre folkeslag og kulturer. Du vil gerne være med til at ændre verden. At rejse er at leve – og du elsker at møde mennesker, der ikke er præcis som dig. Gerne igennem frivilligt arbejde.

Når der skal rekrutteres frivillige til projekter i Zambia eller Grønland eller samles penge ind til et udviklingsprojekt i Vietnam, så er du på. Måske brænder du for klima og miljø. Det kan også være, du melder dig, når der skal indsamles underskrifter eller organiseres en konference om noget, du brænder for.

Denne type frivilligjob passer måske til dig:

 • Koordinator for udvekslingsstuderende
 • Indsamlingskoordinator
 • Researcher
 • Fair trade butiksassistent
 • Rådgiver i forebyggelse af HIV/AIDS
 • Børnebykoordinator
 • Cafebestyrer for verdenscafe
 • U-landsfrivillig
 • Mentor for udenlandske studerende
 • Nødhjælps-fundraiser

Søg efter frivilligjob her


Rådgiver for tidligere stofmisbrugere, samaritervagt; træningsinstruktør til pensionister; badmintontræner for udsatte unge; It-underviser til udviklingshæmmede; chatvejleder, børnepasser for enlige mødre; medhjælper på kvindekrisecenter; besøgsven til psykisk syge… [Find dit frivilligjob her]