LOGO for printing.

Skyd genvej til succes - Det er helt frivilligt

Frivilligcitat

Det fede ved Ungdommens Røde Kors er at prøve noget nyt af.
M. Ali, frivillig i Ungdommens Røde Kors

Super CV

Hvorfor hedder det CV? >

Curriculum Vitae betyder livsløbebane. Dit CV skal give et hurtigt overblik over dine kompetencer og din baggrund, mens din ansøgning skal indeholde din motivation og dine kompetencer i forhold til jobbet. Dit CV skal sammen med ansøgningen give arbejdsgiveren lyst til at se dig til en samtale. CV’et er altså lige så vigtigt som din ansøgning. Gentag kun CV’ets vigtigste punkter i ansøgningen og gennemgå aldrig hele dit livsforløb i ansøgningen.
Der er ikke én måde at skrive et CV på, og CV’et skal altid tilpasses det job, du søger. Det skal være tro mod dig, din personlighed og din type.

Hvilke kontaktdetaljer skal jeg huske? >

Personlige data og kontaktinformation skal altid øverst i CV’et. Gerne på hver side. Husk navn, adresse, mailadresse og telefonnummer. Skriv også, hvor du er født og din fødselsdato – det skal du ikke skrive ind i selve ansøgningen. Brug din private mailadresse. Overvej om det er tid til at oprette en ny. Måske virker fjotte84@hotmail.com for useriøst til stillingen.

Må man overdrive? >

Vær ærlig. Hvis du kommer til samtale, er det en dødssejler at skulle forklare noget, som faktisk er på kanten af sandheden. Det kan betyde, at du fremstår uærlig eller uden selvindsigt. Måske får du ikke jobbet, selv om du reelt var den bedst kvalificerede.
Lav et grund-CV, som du tilretter, hver gang du søger et nyt job. På den måde kan dit CV se forskelligt ud alt efter, hvem det er henvendt til. Fremhæv de kompetencer og den erfaring, der efterspørges. Det kan fx være rutine med budgettering, erfaring med Officepakken eller ekspertise i Excel.
Derudover er det også vigtigt at fortælle, hvad du gerne vil bidrage med i virksomheden. Søger du fx et job som pædagog, kan du eksempelvis bidrage til at øge samarbejdet mellem SFO og klub.

Hvordan gør man sit CV læsevenligt? >

Det er en god ide at opdele i kategorier, som er relevante for stillingen, for dig og for din baggrund. Inddel fx dit CV i: Erhvervserfaringer, Uddannelse, Sprogkundskaber, Udlandserfaring, IT-kundskaber og/eller Kernekompetencer. Hvis det er relevant for stillingen, kan du anføre frivilligt arbejde under erhvervserfaring. Du kan også vælge at lave en selvstændig kategori, “Frivilligt arbejde”.
I det hele taget: Hold styr på layoutet. Undgå at være alt for kreativ. Fokuser i stedet på, at det er gennemført og overskueligt. Et enkelt layout, der skaber struktur, er nemmest at overskue for modtageren. Brug et ordvalg, der matcher stillingen og undgå lange snørklede sætninger.

I hvilken rækkefølge skal jeg liste min uddannelsesbaggrund? >

Skriv det nyeste øverst. Overvej om du bør inkludere andet end din formelle uddannelse. Har du for eksempel været på efteruddannelse eller kursus i forbindelse med frivilligt arbejde eller et studiejob? Tog du nogle sprogkurser i Ecuador, da du var på jordomrejse? Overvej også hvad du bør sortere fra. Er det relevant for det job, du søger, at du har taget 9.klasse fra Aalborg Friskole? Er det relevant, at du har taget dykkerkursus?

Er det relevant, at jeg har lavet frivilligt arbejde? >

Selv om frivilligt arbejde er ubetalt, er det mindst lige så værdifuld erfaring som betalt arbejde. Måske opfatter du ikke dit frivillige arbejde som relevant på dit CV. Men faktisk kan det være den afgørende faktor for, om du får ønskejobbet. Frivilligt arbejde viser ikke bare, at du tager ansvar og er aktiv i din fritid. Det giver dig også nogle helt konkrete faglige og praktiske erfaringer, som du kan bruge i dit videre arbejde – fx kampagnearbejde, korrekturlæsning eller undervisning. På den måde kan det faktisk være mere givtigt at fremhæve dit frivilligarbejde end at fremhæve jobs som ekspedient, avisbud, bagerjomfru eller flaskedreng.

Hvordan præsenterer jeg bedst min erfaring fra frivilligt arbejde? >

Fokuser på de kompetencer og den erfaring, som dit frivillige arbejde har givet dig. Du skal ikke kun skrive, at du har været frivillig i en organisation eller forening. Skriv titlen på det frivilligjob, du varetog (rådgiver, træner, lektiehjælper, PR-koordinator). Og suppler med en uddybende tekst om, hvad jobbet indebar, og hvilke kompetencer, du styrkede. Har du fx været lektiehjælper, er du bl.a. god til at give konstruktiv kritik og feedback, ligesom du kan lære fra dig og har en pædagogisk sans. Husk at fremhæve de kompetencer, som efterspørges i det job, du søger.

Hvem skal jeg henvise til? >

Det er en god ide at anføre to-fire referencepersoner i dit CV. Det kan være tidligere arbejdsgivere eller andre, som kan udtale sig om din person og dine kvalifikationer – for eksempel en person, du har arbejdet for som frivillig. Dine referencepersoner må meget gerne være relevante for det job, du søger. Skriv både deres navn, titel og kontaktdetaljer. Husk at nævne, hvor du kender dem fra. Og spørg altid personerne, om du må bruge dem som referencer i din ansøgning.

Skal de vide, hvad jeg laver i min fritid? >

En aktiv fritid viser, at du er et aktivt og engageret menneske. Men find en god balance. Din fritid må ikke fylde nær så meget som din erhvervserfaring, din uddannelse eller din erfaring med frivilligt arbejde. Med mindre din fritidsinteresse er meget relevant for det job, du søger, kan du sagtens nøjes med at tilføje en linje til slut under fritidsinteresser. Skriv fx:
Udøvende musiker – guitarist og sanger, spiller ca. 20 jobs om året.
Jagt og golf.

Baseret på interviews med erhvervsledere og kommunikationseksperter.