LOGO for printing.

Skyd genvej til succes - Det er helt frivilligt

Frivilligcitat

Det fede ved Ungdommens Røde Kors er at prøve noget nyt af.
M. Ali, frivillig i Ungdommens Røde Kors

Sundhed/sygdom

Vil du gerne lave sundheds- eller sygdomsrelateret arbejde? Så undersøg mulighederne for frivilligt arbejde i disse organisationer og foreninger:

AA (Anonyme Alkoholikere)
AIDS-Fondet
Al-Anon familiegrupperne
Alkoholpolitisk Landsråd
Angstforeningen
ASF Dansk Folkehjælp
Astma-Allergi Forbundet
Bloddonorerne i Danmark (BID)
Blå Kors Danmark
BrugerForeningen – for aktive stofbrugere
Børnecancerfonden
Børneforeningen
CBLD – Center for Bevidst Liv og Død
Center for Sex & Sundhed
Danmarks Afholdsforening (DAF)
Danmarks Idræts-Forbund
Dansk center vedrørende alkoholisme og andre afhængighedssygdomme (DCAA)
Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI)
Dansk Epilepsiforening
Dansk Handicap Forbund (DHF)
Dansk Handicap Idræts-Forbund
Dansk Røde Kors
Dansk Ungdoms Fællesråd
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
Danske Handicaporganisationer (DH)- tidligere DSI
DemensKoordinatorer i Danmark (DKDK)
Depressionsforeningen
Diabetesforeningen
Dværgeforeningen (DVF)
Foreningen af kroniske smertepatienter – FAKS
Foreningen Fejlbehandlede Patienter
Foreningen for Amputerede
Foreningen Shalom
Forældre og fødsel
Handicappede bilister i Danmark
Handicappede Studerende og Kandidater (HSK)
Hepatitis Foreningen
Hjerteforeningen
Hospice Sjælland
Informationscenter for Miljø og Sundhed
Komiteen for Sundhedsoplysning
Kristeligt Studenter-Settlement
Kræftens Bekæmpelse
Kvinder med handicap
Landsbevægelse Respekt for Menneskeliv (RFM)
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere(LAP)
Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede
Landsforeningen af Væresteder
Landsforeningen Arbejde Adler
Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI
Landsforeningen for arbejdsskadede – LFA
Landsforeningen LEV
Landsforeningen Lænken
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade
Landsforeningen om overvægt og for overvægtige
Landsforeningen SIND
Livslinien
Muskelsvindfonden
NaturSundhedsrådet LNS
Netværkstedet Thorvaldsen
Patient Foreningernes Samvirke (PFS)
Patientforeningen Danmark
Projects Abroad Denmark
Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg
Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH)
Sct. Nicolai Tjenesten
Sex & Samfund
Sjældne Diagnoser
International Medical Cooperation Committee
Transplantationsgruppen
Ungdommens Røde Kors
Vaccinationsforum