LOGO for printing.

Skyd genvej til succes - Det er helt frivilligt

Frivilligcitat

Fik ideen til at lave mad som støtte i fredags. Laver den i morgen. Spænding.
Troels, 23 år, frivillig i International Medical Cooperation Committee

Socialt arbejde

Vil du gerne lave socialt arbejde? Så undersøg mulighederne for frivilligt arbejde i disse organisationer og foreninger:

Afrika InTouch
ASF Dansk Folkehjælp
Askovgården
Balance i frihed
Bisiddernet
Blå Kors Danmark
Boligfonden for enlige mødre og fædre
Børns Vilkår
Børns Voksenvenner
Dansk Blindesamfunds Ungdom
Dansk Flygtningehjælp
Dansk Folkeoplysnings Samråd
Dansk Handicap Forbund – Ungdomskredsen
Dansk Handicap Forbund (DHF)
Dansk ICYE
Dansk Røde Kors
Dansk Ungdoms Fællesråd
Danske Døves Ungdomsforbund
Danske Døves Ungdomsklub (DDU)
Den Boligsociale Fond
Det Grønlandske Hus – Kalaallit Illuutaat
Dværgeforeningen (DVF)
EVAs ARK
FBU – ForældreLANDSforeningen
Folkevirke
Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre
Foreningen for Unge Nydanskere
Foreningen Grønlandske Børn
Forældreforeningen “Vi har mistet et barn”
FritidsjobFormidlingen
Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark
Handicappede Studerende og Kandidater (HSK)
Home-Start familiekontakt
Husmoderferie (HMF)
Indvandrer Kvindecentret
Indvandrerrådgivningen
Internationalt Forum
Jysk Børneforsorg / Fredehjem
KFUKs Sociale Arbejde
KFUMs Sociale Arbejde i Danmark
Kirkens Korshær
Kofoeds Skole
Kristeligt Studenter-Settlement
Kvindecenterfonden Dannerhuset
Kvinder med handicap
Kvinderådgivning for etniske minoriteter
Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere (LAFS)
Landsforeningen af Væresteder
Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI
Landsforeningen Børn og Samvær
Landsforeningen for bøsser og lesbiske
Landsforeningen for efterladte efter selvmord
Landsforeningen for Førtidspensionister
Landsforeningen Hjælp Voldsofre
Landsforeningen SIND
Landsgardeforeningen
Livslinien
LOKK, Landsorganisationen af kvindekrisecentre
LO-Ungdom
Mellemfolkeligt Samvirke (MS)
Missionen Blandt Hjemløse
Muskelsvindfonden
Mødrehjælpen
Natteravnene
Netværkstedet Thorvaldsen
Oasen – Arbejde Adlers Hus
Offerrådgivningen
Pindstrup Centret
Projects Abroad Denmark
Red Barnet Ungdom
RessourceCenter Ydre Nørrebro – RCYN
Romano
Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg
Sammenslutningen af Unge Med Handicap
Samtalegrupper for unge
SAND (sammenslutningen af nærudvalg i Danmark)
Sct. Nicolai Tjenesten
Sex & Samfund
Støttecenter mod Incest DK
SVID( Sammenslutningen af Værestedsbrugere i Danmark)
Thora Center
Transmogriffen
Ungdommens Røde Kors
Ventilen Danmark
Ældre Sagen (ÆS)