LOGO for printing.

Skyd genvej til succes - Det er helt frivilligt

Frivilligcitat

Pludselig er vi over 20.000 mennesker. Selv vejret er med os.
Laura, frivillig i Danske Studerendes Fællesråd

Politisk arbejde

Vil du gerne lave politisk arbejde? Så undersøg mulighederne for frivilligt arbejde i disse organisationer og foreninger:

Amnesty Youth
Cura Ungdom

Danmarks Konservative Studerende
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Dansk Epilepsiforening
Dansk Flygtningehjælp
Dansk Folkeoplysnings Samråd
Dansk Folkepartis Ungdom
Dansk Handicap Forbund (DHF)
Dansk Handicap Idræts-Forbund
Dansk ICYE
Dansk Ungdoms Fællesråd
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Danske Studerendes Fællesråd
Erhvervsskolernes Elev-organisation
Europæisk Ungdom
Folkevirke
Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark
Internationalt Forum
KFUM-Spejderne i Danmark
Kvinderådet
Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere (LAFS)
Landsforeningen for bøsser og lesbiske
Landsforeningen Frivilligt Forum
Landsforeningen Hjælp Voldsofre
Landsforeningen SIND
Landsforeningen Yngresagen
Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
LO-Ungdom
Mellemfolkeligt Samvirke (MS)
Netværket af Ungdomsråd
Operation Dagsværk
Patient Foreningernes Samvirke (PFS)
Patientforeningen Danmark
Projects Abroad Denmark
Radikal Ungdom af 1994
Red Barnet Ungdom
Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH)
SAND (sammenslutningen af nærudvalg i Danmark)
Socialistisk Folkepartis Ungdom
Socialistisk UngdomsFront
Socialpolitisk Forening
Ungdommens Røde Kors
Unge for Ligeværd (UFL)
Venstres Ungdom